dictionaryportal.eu

Breatnais

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
Faclairean coitcheann
'S e faclairean coitcheann faclairean anns a bheil briathrachas an latha an-diugh ga chlàradh do luchd-labhairt dùthchasach agus luchd-ionnsachaidh fileanta.
CÀNAN CUSPAIREACH Breatnais MEATA-CHÀNAN Cuimris SEÒRSA Faclairean coitcheann https://bzh.cymru/index.php/br/
Faclairean eachdraidheil
'S e faclairean eachdraidheil faclairean anns a bheil mìneachadh de staidean eachdraidheil a' chànain.
Le dictionnaire diachronique du breton - Martial Ménard
CÀNAN CUSPAIREACH Breatnais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean eachdraidheil, Faclairean coitcheann http://devri.bzh
Dictionnaire historique Meurgorf CÀNAN CUSPAIREACH Breatnais MEATA-CHÀNAN Breatnais SEÒRSA Faclairean eachdraidheil http://meurgorf.brezhoneg.bzh/
Mol faclair »