dictionaryportal.eu

Gailìsis

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
Faclairean coitcheann
'S e faclairean coitcheann faclairean anns a bheil briathrachas an latha an-diugh ga chlàradh do luchd-labhairt dùthchasach agus luchd-ionnsachaidh fileanta.
Dictionary of the Real Academia Galega CÀNAN CUSPAIREACH Gailìsis MEATA-CHÀNAN Spàinntis SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.realacademiagalega.org/
CÀNAN CUSPAIREACH Gailìsis MEATA-CHÀNAN Gailìsis SEÒRSA Faclairean coitcheann http://digalego.xunta.gal/digalego/Html/index.php
Faclairean air cuspairean sònraichte
'S e faclairean air cuspairean sònraichte faclairean a tha stèidhichte air fo-sheata sònraichte de bhriathrachas (leithid faclan ùra no gnìomhairean fràsail) no a tha stèidhichte air dualchainnt shònraichte.
CÀNAN CUSPAIREACH Gailìsis MEATA-CHÀNAN Spàinntis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://sli.uvigo.es/ddd/index.html
Mol faclair »