dictionaryportal.eu

Portagailis

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
Faclairean coitcheann
'S e faclairean coitcheann faclairean anns a bheil briathrachas an latha an-diugh ga chlàradh do luchd-labhairt dùthchasach agus luchd-ionnsachaidh fileanta.
Online dictionary of Portuguese CÀNAN CUSPAIREACH Portagailis MEATA-CHÀNAN Portagailis SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.dicio.com.br/
Houaiss Dictionary of the Portuguese Language CÀNAN CUSPAIREACH Portagailis MEATA-CHÀNAN Portagailis SEÒRSA Faclairean coitcheann http://houaiss.uol.com.br/
CÀNAN CUSPAIREACH Portagailis MEATA-CHÀNAN Portagailis SEÒRSA Faclairean coitcheann https://www.priberam.pt/dlpo/
Portalan agus treudaichean
'S e portalan agus treudaichean làraichean-lìn a leigeas leat còrr is aon fhaclair a chleachdadh agus a h-uile fear a rannsachadh mar-aon.
CÀNAN CUSPAIREACH Portagailis MEATA-CHÀNAN Portagailis SEÒRSA Portalan agus treudaichean https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa
Faclairean air cuspairean sònraichte
'S e faclairean air cuspairean sònraichte faclairean a tha stèidhichte air fo-sheata sònraichte de bhriathrachas (leithid faclan ùra no gnìomhairean fràsail) no a tha stèidhichte air dualchainnt shònraichte.
CÀNAN CUSPAIREACH Portagailis MEATA-CHÀNAN Portagailis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-gestual
Mol faclair »