dictionaryportal.eu

Ruisis

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
Faclairean coitcheann
'S e faclairean coitcheann faclairean anns a bheil briathrachas an latha an-diugh ga chlàradh do luchd-labhairt dùthchasach agus luchd-ionnsachaidh fileanta.
Dictionary of the Russian Language CÀNAN CUSPAIREACH Ruisis MEATA-CHÀNAN Ruisis SEÒRSA Faclairean coitcheann http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/default.asp
Explanatory Dictionary of the Russian Language (Ushakov Dictionary) CÀNAN CUSPAIREACH Ruisis MEATA-CHÀNAN Ruisis SEÒRSA Faclairean coitcheann http://ushakovdictionary.ru/
Dictionary of the Russian Language (Ozhegov) CÀNAN CUSPAIREACH Ruisis MEATA-CHÀNAN Ruisis SEÒRSA Faclairean coitcheann http://slovarozhegova.ru
Mol faclair »