dictionaryportal.eu

Albais

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
Faclairean eachdraidheil
'S e faclairean eachdraidheil faclairean anns a bheil mìneachadh de staidean eachdraidheil a' chànain.
Dictionary of the Scots Language (DOST & SND)
CÀNAN CUSPAIREACH Albais MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean eachdraidheil, Faclairean coitcheann http://www.dsl.ac.uk/
CÀNAN CUSPAIREACH Albais MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean eachdraidheil http://scotsthesaurus.org/
Mol faclair »