dictionaryportal.eu

bugarski

Filtar
JEZIK
Jezik koji rječnik opisuje.
METAJEZIK
Jezik definicija i objašnjenja u rječniku. Ako je metajezik isti opisanome jeziku, riječ je o jednojezičnome rječniku. Ako je razlikuje, rječnik je višejezičan.
VRSTA
Koju vrstu rječnika želite pretražiti?
Opći rječnici
Opći rječnici su rječnici koji dokumentiraju vokabular suvremena jezika i namijenjeni su za svakodnevnu referenciju izvornih i tečnih govornika.
Dictionary of the Bulgarian Language JEZIK bugarski METAJEZIK bugarski VRSTA Opći rječnici http://ibl.bas.bg/rbe/
Rječnici za posebne namjene
Rječnici za posebne namjene su rječnici koji se fokusiraju na određenu skupinu riječi (novotvorenice, sinonimi i dr.), dijalekt ili neku drugu jezičnu inačicu.
Dictionary of the New Words in Bulgarian JEZIK bugarski METAJEZIK bugarski VRSTA Rječnici za posebne namjene http://infolex.ibl.bas.bg/PhrasThes/searchNeologPage.seam
Etimološki rječnici
Etimološki rječnici su rječnici koji objašnjavaju podrijetlo riječi.
Bulgarian Etymological Dictionary JEZIK bugarski METAJEZIK bugarski VRSTA Etimološki rječnici http://ibl.bas.bg/en/balgarski-etimologitchen-retchnik/
Povijesni rječnici
Povijesni rječnici su rječnici koji dokumentiraju stanje jezika u određenome povijesnom razdoblju.
Prijavi rječnik »