dictionaryportal.eu

Bulgarais

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
Faclairean coitcheann
'S e faclairean coitcheann faclairean anns a bheil briathrachas an latha an-diugh ga chlàradh do luchd-labhairt dùthchasach agus luchd-ionnsachaidh fileanta.
Dictionary of the Bulgarian Language CÀNAN CUSPAIREACH Bulgarais MEATA-CHÀNAN Bulgarais SEÒRSA Faclairean coitcheann http://ibl.bas.bg/rbe/
Faclairean air cuspairean sònraichte
'S e faclairean air cuspairean sònraichte faclairean a tha stèidhichte air fo-sheata sònraichte de bhriathrachas (leithid faclan ùra no gnìomhairean fràsail) no a tha stèidhichte air dualchainnt shònraichte.
Dictionary of the New Words in Bulgarian CÀNAN CUSPAIREACH Bulgarais MEATA-CHÀNAN Bulgarais SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://infolex.ibl.bas.bg/PhrasThes/searchNeologPage.seam
Faclair freumh-fhaclach
'S e faclairean freumh-fhaclach faclairean anns a bheil tùsan fhaclan gam mìneachadh.
Bulgarian Etymological Dictionary CÀNAN CUSPAIREACH Bulgarais MEATA-CHÀNAN Bulgarais SEÒRSA Faclair freumh-fhaclach http://ibl.bas.bg/en/balgarski-etimologitchen-retchnik/
Faclairean eachdraidheil
'S e faclairean eachdraidheil faclairean anns a bheil mìneachadh de staidean eachdraidheil a' chànain.
Old-Bulgarian Dictionary CÀNAN CUSPAIREACH Bulgarais MEATA-CHÀNAN Bulgarais SEÒRSA Faclairean eachdraidheil http://ibl.bas.bg/lib/Starobalgarski_rechnik_uvod_tom1/#page/1/mode/1up
Mol faclair »