dictionaryportal.eu

bretonski

Filtar
JEZIK
Jezik koji rječnik opisuje.
METAJEZIK
Jezik definicija i objašnjenja u rječniku. Ako je metajezik isti opisanome jeziku, riječ je o jednojezičnome rječniku. Ako je razlikuje, rječnik je višejezičan.
VRSTA
Koju vrstu rječnika želite pretražiti?
Povijesni rječnici
Povijesni rječnici su rječnici koji dokumentiraju stanje jezika u određenome povijesnom razdoblju.
Le dictionnaire diachronique du breton - Martial Ménard
JEZIK bretonski METAJEZIK francuski VRSTA Povijesni rječnici, Opći rječnici http://devri.bzh
Dictionnaire historique Meurgorf JEZIK bretonski METAJEZIK bretonski VRSTA Povijesni rječnici http://meurgorf.brezhoneg.bzh/
Prijavi rječnik »