dictionaryportal.eu

češki

Filtar
JEZIK
Jezik koji rječnik opisuje.
METAJEZIK
Jezik definicija i objašnjenja u rječniku. Ako je metajezik isti opisanome jeziku, riječ je o jednojezičnome rječniku. Ako je razlikuje, rječnik je višejezičan.
VRSTA
Koju vrstu rječnika želite pretražiti?
Rječnici za posebne namjene
Rječnici za posebne namjene su rječnici koji se fokusiraju na određenu skupinu riječi (novotvorenice, sinonimi i dr.), dijalekt ili neku drugu jezičnu inačicu.
Internet Language Reference Book
JEZIK češki METAJEZIK češki VRSTA Rječnici za posebne namjene https://prirucka.ujc.cas.cz/
JEZIK češki METAJEZIK češki VRSTA Rječnici za posebne namjene https://cja.ujc.cas.cz/e-cja/
JEZIK češki METAJEZIK češki VRSTA Rječnici za posebne namjene https://sncj.ujc.cas.cz/
JEZIK češki METAJEZIK češki VRSTA Rječnici za posebne namjene http://www.slovnikafixu.cz/
Prijavi rječnik »