dictionaryportal.eu

Seicis

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
Faclairean air cuspairean sònraichte
'S e faclairean air cuspairean sònraichte faclairean a tha stèidhichte air fo-sheata sònraichte de bhriathrachas (leithid faclan ùra no gnìomhairean fràsail) no a tha stèidhichte air dualchainnt shònraichte.
Internet Language Reference Book
CÀNAN CUSPAIREACH Seicis MEATA-CHÀNAN Seicis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte https://prirucka.ujc.cas.cz/
CÀNAN CUSPAIREACH Seicis MEATA-CHÀNAN Seicis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte https://www.nechybujte.cz/slovnik-ceskych-synonym
CÀNAN CUSPAIREACH Seicis MEATA-CHÀNAN Seicis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte https://cja.ujc.cas.cz/e-cja/
CÀNAN CUSPAIREACH Seicis MEATA-CHÀNAN Seicis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte https://sncj.ujc.cas.cz/
CÀNAN CUSPAIREACH Seicis MEATA-CHÀNAN Seicis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.slovnikafixu.cz/
Mol faclair »