dictionaryportal.eu

velški

Filtar
JEZIK
Jezik koji rječnik opisuje.
METAJEZIK
Jezik definicija i objašnjenja u rječniku. Ako je metajezik isti opisanome jeziku, riječ je o jednojezičnome rječniku. Ako je razlikuje, rječnik je višejezičan.
VRSTA
Koju vrstu rječnika želite pretražiti?
Portali i agregatori
Portali i agregatori su mrežne stranice preko kojih se omogućuje pristup i pretraživanje više od jednoga rječnika.
A Welsh-English / English-Welsh on-line dictionary
POTREBNA PRIJAVA
JEZIK velški METAJEZIK velški, engleski VRSTA Opći rječnici, Portali i agregatori, Rječnici za strance http://www.gweiadur.com
Online version of Cysgair and the Termiadur Addysg
JEZIK velški METAJEZIK velški, engleski VRSTA Portali i agregatori, Opći rječnici, Rječnici za strance http://geiriadur.bangor.ac.uk/
Welsh National Terminology Portal
JEZIK velški METAJEZIK velški, engleski VRSTA Terminološki rječnici, Portali i agregatori http://termau.cymru
Prijavi rječnik »