dictionaryportal.eu

Cuimris

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
Portalan agus treudaichean
'S e portalan agus treudaichean làraichean-lìn a leigeas leat còrr is aon fhaclair a chleachdadh agus a h-uile fear a rannsachadh mar-aon.
A Welsh-English / English-Welsh on-line dictionary
FEUMAR LOGADH A-STEACH
CÀNAN CUSPAIREACH Cuimris MEATA-CHÀNAN Cuimris, Beurla SEÒRSA Faclairean coitcheann, Portalan agus treudaichean, Faclairean do luchd-ionnsachaidh http://www.gweiadur.com
Online version of Cysgair and the Termiadur Addysg
CÀNAN CUSPAIREACH Cuimris MEATA-CHÀNAN Cuimris, Beurla SEÒRSA Portalan agus treudaichean, Faclairean coitcheann, Faclairean do luchd-ionnsachaidh http://geiriadur.bangor.ac.uk/
Welsh National Terminology Portal
CÀNAN CUSPAIREACH Cuimris MEATA-CHÀNAN Cuimris, Beurla SEÒRSA Faclairean briathrachais, Portalan agus treudaichean http://termau.cymru
Mol faclair »