dictionaryportal.eu

engleski

Filtar
JEZIK
Jezik koji rječnik opisuje.
METAJEZIK
Jezik definicija i objašnjenja u rječniku. Ako je metajezik isti opisanome jeziku, riječ je o jednojezičnome rječniku. Ako je razlikuje, rječnik je višejezičan.
VRSTA
Koju vrstu rječnika želite pretražiti?
engleski/hrvatski
Croatian Terminology Portal JEZIK hrvatski, engleski METAJEZIK hrvatski VRSTA Portali i agregatori http://nazivlje.hr/
Archival dictionary. English-Croatian and Croatian-English JEZIK hrvatski, engleski METAJEZIK hrvatski VRSTA Terminološki rječnici http://infoz.ffzg.hr/Stancic/Arhivisticki-rjecnik/
Croatian Terminological Database JEZIK hrvatski, engleski METAJEZIK hrvatski VRSTA Terminološki rječnici http://struna.ihjj.hr/
Prijavi rječnik »