dictionaryportal.eu

Beurla

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
Beurla/Cròthaisis
Croatian Terminology Portal CÀNAN CUSPAIREACH Cròthaisis, Beurla MEATA-CHÀNAN Cròthaisis SEÒRSA Portalan agus treudaichean http://nazivlje.hr/
Archival dictionary. English-Croatian and Croatian-English CÀNAN CUSPAIREACH Cròthaisis, Beurla MEATA-CHÀNAN Cròthaisis SEÒRSA Faclairean briathrachais http://infoz.ffzg.hr/Stancic/Arhivisticki-rjecnik/
Croatian Terminological Database CÀNAN CUSPAIREACH Cròthaisis, Beurla MEATA-CHÀNAN Cròthaisis SEÒRSA Faclairean briathrachais http://struna.ihjj.hr/
Mol faclair »