dictionaryportal.eu

engleski

Filtar
JEZIK
Jezik koji rječnik opisuje.
METAJEZIK
Jezik definicija i objašnjenja u rječniku. Ako je metajezik isti opisanome jeziku, riječ je o jednojezičnome rječniku. Ako je razlikuje, rječnik je višejezičan.
VRSTA
Koju vrstu rječnika želite pretražiti?
Opći rječnici
Opći rječnici su rječnici koji dokumentiraju vokabular suvremena jezika i namijenjeni su za svakodnevnu referenciju izvornih i tečnih govornika.
JEZIK engleski METAJEZIK engleski VRSTA Opći rječnici https://en.oxforddictionaries.com/
Portali i agregatori
Portali i agregatori su mrežne stranice preko kojih se omogućuje pristup i pretraživanje više od jednoga rječnika.
Croatian Terminology Portal JEZIK hrvatski, engleski METAJEZIK hrvatski VRSTA Portali i agregatori http://nazivlje.hr/
Rječnici za strance
Rječnici za strance namijenjeni su za one koji jezik uče kao ini jezik.
JEZIK engleski METAJEZIK engleski VRSTA Rječnici za strance http://www.macmillandictionary.com
Rječnici za posebne namjene
Rječnici za posebne namjene su rječnici koji se fokusiraju na određenu skupinu riječi (novotvorenice, sinonimi i dr.), dijalekt ili neku drugu jezičnu inačicu.
JEZIK engleski METAJEZIK engleski VRSTA Rječnici za posebne namjene https://iate.europa.eu/home
JEZIK engleski METAJEZIK engleski VRSTA Rječnici za posebne namjene, Povijesni rječnici http://eddonline-proj.uibk.ac.at/edd/
Etimološki rječnici
Etimološki rječnici su rječnici koji objašnjavaju podrijetlo riječi.
JEZIK engleski METAJEZIK engleski VRSTA Etimološki rječnici http://www.etymonline.com/
Povijesni rječnici
Povijesni rječnici su rječnici koji dokumentiraju stanje jezika u određenome povijesnom razdoblju.
POTREBNA PRIJAVA
JEZIK engleski METAJEZIK engleski VRSTA Povijesni rječnici, Opći rječnici http://www.oed.com
JEZIK engleski METAJEZIK engleski VRSTA Povijesni rječnici http://www.doe.utoronto.ca/
JEZIK engleski METAJEZIK engleski VRSTA Povijesni rječnici https://dsae.co.za/
Terminološki rječnici
Terminološki rječnici opisuju nazive određenih disciplina kao što su biologija, matematika ili ekonomija.
Archival dictionary. English-Croatian and Croatian-English JEZIK hrvatski, engleski METAJEZIK hrvatski VRSTA Terminološki rječnici http://infoz.ffzg.hr/Stancic/Arhivisticki-rjecnik/
Croatian Terminological Database JEZIK hrvatski, engleski METAJEZIK hrvatski VRSTA Terminološki rječnici http://struna.ihjj.hr/
Prijavi rječnik »