dictionaryportal.eu

finski

Filtar
JEZIK
Jezik koji rječnik opisuje.
METAJEZIK
Jezik definicija i objašnjenja u rječniku. Ako je metajezik isti opisanome jeziku, riječ je o jednojezičnome rječniku. Ako je razlikuje, rječnik je višejezičan.
VRSTA
Koju vrstu rječnika želite pretražiti?
Opći rječnici
Opći rječnici su rječnici koji dokumentiraju vokabular suvremena jezika i namijenjeni su za svakodnevnu referenciju izvornih i tečnih govornika.
Dictionary of Contemporary Finnish
JEZIK finski METAJEZIK finski VRSTA Opći rječnici http://www.kielitoimistonsanakirja.fi
Rječnici za posebne namjene
Rječnici za posebne namjene su rječnici koji se fokusiraju na određenu skupinu riječi (novotvorenice, sinonimi i dr.), dijalekt ili neku drugu jezičnu inačicu.
Dictionary of Finnish Dialects
JEZIK finski METAJEZIK finski VRSTA Rječnici za posebne namjene http://kaino.kotus.fi/sms
Povijesni rječnici
Povijesni rječnici su rječnici koji dokumentiraju stanje jezika u određenome povijesnom razdoblju.
Dictionary of Old Literary Finnish
JEZIK finski METAJEZIK finski VRSTA Povijesni rječnici http://kaino.kotus.fi/vks
Prijavi rječnik »