dictionaryportal.eu

irski

Filtar
JEZIK
Jezik koji rječnik opisuje.
METAJEZIK
Jezik definicija i objašnjenja u rječniku. Ako je metajezik isti opisanome jeziku, riječ je o jednojezičnome rječniku. Ako je razlikuje, rječnik je višejezičan.
VRSTA
Koju vrstu rječnika želite pretražiti?
Opći rječnici
Opći rječnici su rječnici koji dokumentiraju vokabular suvremena jezika i namijenjeni su za svakodnevnu referenciju izvornih i tečnih govornika.
New English-Irish Dictionary (NEID)
TRAŽI U
JEZIK irski METAJEZIK engleski VRSTA Opći rječnici http://www.focloir.ie/
Irish-English Dictionary
JEZIK irski METAJEZIK engleski VRSTA Opći rječnici http://www.teanglann.ie/en/fgb/
The Little Dictionary
JEZIK irski METAJEZIK irski VRSTA Opći rječnici http://www.teanglann.ie/ga/fb/
Prijavi rječnik »