dictionaryportal.eu

irski

Filtar
JEZIK
Jezik koji rječnik opisuje.
METAJEZIK
Jezik definicija i objašnjenja u rječniku. Ako je metajezik isti opisanome jeziku, riječ je o jednojezičnome rječniku. Ako je razlikuje, rječnik je višejezičan.
VRSTA
Koju vrstu rječnika želite pretražiti?
Terminološki rječnici
Terminološki rječnici opisuju nazive određenih disciplina kao što su biologija, matematika ili ekonomija.
National Terminology Database for Irish
JEZIK irski METAJEZIK engleski VRSTA Terminološki rječnici http://www.tearma.ie/
Terminology Database (gaois.ie)
JEZIK irski METAJEZIK engleski, francuski, njemački VRSTA Terminološki rječnici https://www.gaois.ie/trm/
Prijavi rječnik »