dictionaryportal.eu

galicijski

Filtar
JEZIK
Jezik koji rječnik opisuje.
METAJEZIK
Jezik definicija i objašnjenja u rječniku. Ako je metajezik isti opisanome jeziku, riječ je o jednojezičnome rječniku. Ako je razlikuje, rječnik je višejezičan.
VRSTA
Koju vrstu rječnika želite pretražiti?
Opći rječnici
Opći rječnici su rječnici koji dokumentiraju vokabular suvremena jezika i namijenjeni su za svakodnevnu referenciju izvornih i tečnih govornika.
Dictionary of the Real Academia Galega JEZIK galicijski METAJEZIK španjolski VRSTA Opći rječnici http://www.realacademiagalega.org/
JEZIK galicijski METAJEZIK galicijski VRSTA Opći rječnici http://digalego.xunta.gal/digalego/Html/index.php
Prijavi rječnik »