dictionaryportal.eu

galicijski

Filtar
JEZIK
Jezik koji rječnik opisuje.
METAJEZIK
Jezik definicija i objašnjenja u rječniku. Ako je metajezik isti opisanome jeziku, riječ je o jednojezičnome rječniku. Ako je razlikuje, rječnik je višejezičan.
VRSTA
Koju vrstu rječnika želite pretražiti?
galicijski/galicijski
JEZIK galicijski METAJEZIK galicijski VRSTA Opći rječnici http://digalego.xunta.gal/digalego/Html/index.php
Prijavi rječnik »