dictionaryportal.eu

islandski

Filtar
JEZIK
Jezik koji rječnik opisuje.
METAJEZIK
Jezik definicija i objašnjenja u rječniku. Ako je metajezik isti opisanome jeziku, riječ je o jednojezičnome rječniku. Ako je razlikuje, rječnik je višejezičan.
VRSTA
Koju vrstu rječnika želite pretražiti?
Rječnici za strance
Rječnici za strance namijenjeni su za one koji jezik uče kao ini jezik.
The Big Dictionary of Icelandic Language Use
POTREBNA PRIJAVA
JEZIK islandski METAJEZIK islandski VRSTA Rječnici za posebne namjene, Rječnici za strance https://snara.is/
Prijavi rječnik »