dictionaryportal.eu

portugalski

Filtar
JEZIK
Jezik koji rječnik opisuje.
METAJEZIK
Jezik definicija i objašnjenja u rječniku. Ako je metajezik isti opisanome jeziku, riječ je o jednojezičnome rječniku. Ako je razlikuje, rječnik je višejezičan.
VRSTA
Koju vrstu rječnika želite pretražiti?
Opći rječnici
Opći rječnici su rječnici koji dokumentiraju vokabular suvremena jezika i namijenjeni su za svakodnevnu referenciju izvornih i tečnih govornika.
Online dictionary of Portuguese JEZIK portugalski METAJEZIK portugalski VRSTA Opći rječnici http://www.dicio.com.br/
Houaiss Dictionary of the Portuguese Language JEZIK portugalski METAJEZIK portugalski VRSTA Opći rječnici http://houaiss.uol.com.br/
JEZIK portugalski METAJEZIK portugalski VRSTA Opći rječnici https://www.priberam.pt/dlpo/
Prijavi rječnik »