dictionaryportal.eu

slovački

Filtar
JEZIK
Jezik koji rječnik opisuje.
METAJEZIK
Jezik definicija i objašnjenja u rječniku. Ako je metajezik isti opisanome jeziku, riječ je o jednojezičnome rječniku. Ako je razlikuje, rječnik je višejezičan.
VRSTA
Koju vrstu rječnika želite pretražiti?
Opći rječnici
Opći rječnici su rječnici koji dokumentiraju vokabular suvremena jezika i namijenjeni su za svakodnevnu referenciju izvornih i tečnih govornika.
Concise Dictionary of the Slovak Language
JEZIK slovački METAJEZIK slovački VRSTA Opći rječnici http://www.juls.savba.sk/kssj_4.html
Dictionary of the Slovak Language
JEZIK slovački METAJEZIK slovački VRSTA Opći rječnici http://www.juls.savba.sk/ssj_peciar.html
Dictionary of Contemporary Slovak Language
JEZIK slovački METAJEZIK slovački VRSTA Opći rječnici http://www.juls.savba.sk/pub_sssj_2.html
Prijavi rječnik »