dictionaryportal.eu

Slòbhaicis

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
Faclairean coitcheann
'S e faclairean coitcheann faclairean anns a bheil briathrachas an latha an-diugh ga chlàradh do luchd-labhairt dùthchasach agus luchd-ionnsachaidh fileanta.
Concise Dictionary of the Slovak Language
CÀNAN CUSPAIREACH Slòbhaicis MEATA-CHÀNAN Slòbhaicis SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.juls.savba.sk/kssj_4.html
Dictionary of the Slovak Language
CÀNAN CUSPAIREACH Slòbhaicis MEATA-CHÀNAN Slòbhaicis SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.juls.savba.sk/ssj_peciar.html
Dictionary of Contemporary Slovak Language
CÀNAN CUSPAIREACH Slòbhaicis MEATA-CHÀNAN Slòbhaicis SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.juls.savba.sk/pub_sssj_2.html
Mol faclair »