dictionaryportal.eu

Latfeg

Hidlydd
IAITH I'W CHWILIO
Yr iaith y mae'r geiriadur yn ei disgrifio; yr iaith y mae'r geiriadur yn ymwneud â hi.
IAITH Y DIFFINIAD
Yr iaith y mae'r geiriadur yn ei defnyddio i ddiffinio ac egluro. Os yw'r un fath â'r iaith i'w chwilio, mae'r geiriadur yn unieithog. Os yw'n wahanol, mae'r geiriadur yn ddwyieithog.
MATH
Pa fath o eiriadur ydych chi'n chwilio amdano?
Geiriaduron hanesyddol
Mae Geiriaduron hanesyddol yn eiriaduron sy'n cofnodi geirfa'r iaith ar wahanol gyfnodau hanesyddol.
Historical Dictionary of Latvian (16th-17th Centuries) Historisches Wörterbuch des Lettischen (16.-17. Jahrhundert) IAITH I'W CHWILIO Latfeg IAITH Y DIFFINIAD Latfeg MATH Geiriaduron hanesyddol https://tezaurs.lv/lvvv/
Awgrymu geiriadur »