dictionaryportal.eu

Breatnais

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
Breatnais/Frangais
Le dictionnaire diachronique du breton - Martial Ménard
CÀNAN CUSPAIREACH Breatnais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean eachdraidheil, Faclairean coitcheann http://devri.bzh
Mol faclair »