dictionaryportal.eu

Gearmailtis

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
Faclairean coitcheann
'S e faclairean coitcheann faclairean anns a bheil briathrachas an latha an-diugh ga chlàradh do luchd-labhairt dùthchasach agus luchd-ionnsachaidh fileanta.
The digital dictionary of the German language
CÀNAN CUSPAIREACH Gearmailtis MEATA-CHÀNAN Gearmailtis SEÒRSA Faclairean coitcheann, Portalan agus treudaichean http://www.dwds.de/
CÀNAN CUSPAIREACH Gearmailtis MEATA-CHÀNAN Gearmailtis SEÒRSA Faclairean coitcheann https://www.duden.de/woerterbuch
Portalan agus treudaichean
'S e portalan agus treudaichean làraichean-lìn a leigeas leat còrr is aon fhaclair a chleachdadh agus a h-uile fear a rannsachadh mar-aon.
Online vocabulary system of the German language
CÀNAN CUSPAIREACH Gearmailtis MEATA-CHÀNAN Gearmailtis SEÒRSA Portalan agus treudaichean http://www.owid.de/
Faclairean do luchd-ionnsachaidh
Tha faclairean luchd-ionnsachaidh gan dealbhadh a dh'aona-ghnothach do dhaoine a tha ag ionnsachadh a' chànain mar dhàrna cànan.
Dizionario elettronico per apprendenti Italiano-Tedesco Electronic Learner's Dictionary of German and Italian
FEUMAR LOGADH A-STEACH
CÀNAN CUSPAIREACH Gearmailtis MEATA-CHÀNAN Eadailtis SEÒRSA Faclairean do luchd-ionnsachaidh http://eldit.eurac.edu/
Faclairean air cuspairean sònraichte
'S e faclairean air cuspairean sònraichte faclairean a tha stèidhichte air fo-sheata sònraichte de bhriathrachas (leithid faclan ùra no gnìomhairean fràsail) no a tha stèidhichte air dualchainnt shònraichte.
elexiko: Online dictionary for contemporary German
CÀNAN CUSPAIREACH Gearmailtis MEATA-CHÀNAN Gearmailtis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.owid.de/wb/elexiko/start.html
Dictionary of collocations
CÀNAN CUSPAIREACH Gearmailtis MEATA-CHÀNAN Gearmailtis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.owid.de/wb/uwv/start.html
Dictionary of neologism
CÀNAN CUSPAIREACH Gearmailtis MEATA-CHÀNAN Gearmailtis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.owid.de/wb/neo/start.html
Discourse dictionary of the 1967/68 protest discourse
CÀNAN CUSPAIREACH Gearmailtis MEATA-CHÀNAN Gearmailtis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.owid.de/wb/disk68/start.html
Dictionary of keywords in language use 1989/90
CÀNAN CUSPAIREACH Gearmailtis MEATA-CHÀNAN Gearmailtis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.owid.de/wb/swwz/start.html
Discourse dictionary of the post-war (1945-55) period
CÀNAN CUSPAIREACH Gearmailtis MEATA-CHÀNAN Gearmailtis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.owid.de/wb/disk45/einleitung.html
Swiss Idiotikon: Swiss German Dictionary CÀNAN CUSPAIREACH Gearmailtis MEATA-CHÀNAN Gearmailtis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.idiotikon.ch/
Dictionary of German proverbs
CÀNAN CUSPAIREACH Gearmailtis MEATA-CHÀNAN Gearmailtis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.owid.de/wb/sprw/start.html
Faclairean eachdraidheil
'S e faclairean eachdraidheil faclairean anns a bheil mìneachadh de staidean eachdraidheil a' chànain.
German dictionary by Jacob Grimm and Wilhelm Grimm CÀNAN CUSPAIREACH Gearmailtis MEATA-CHÀNAN Gearmailtis SEÒRSA Faclairean eachdraidheil http://dwb.uni-trier.de/de/
CÀNAN CUSPAIREACH Gearmailtis MEATA-CHÀNAN Gearmailtis SEÒRSA Faclairean eachdraidheil https://fwb-online.de/
Mol faclair »