dictionaryportal.eu

Greugais

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
Faclairean eachdraidheil
'S e faclairean eachdraidheil faclairean anns a bheil mìneachadh de staidean eachdraidheil a' chànain.
Greek-Spanish Dictionary CÀNAN CUSPAIREACH Greugais MEATA-CHÀNAN Spàinntis SEÒRSA Faclairean eachdraidheil http://dge.cchs.csic.es/xdge/
CÀNAN CUSPAIREACH Greugais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean eachdraidheil, Portalan agus treudaichean https://outils.biblissima.fr/fr/eulexis-web/
CÀNAN CUSPAIREACH Greugais MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean eachdraidheil http://dictionaries.brillonline.com/montanari
CÀNAN CUSPAIREACH Greugais MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean eachdraidheil http://www.tlg.uci.edu/lsj/#eid=1&context=lsj
Basic Lexicon of Ancient Greek CÀNAN CUSPAIREACH Greugais MEATA-CHÀNAN Greugais SEÒRSA Faclairean eachdraidheil http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/lexicon/index.html
Mol faclair »