dictionaryportal.eu

Groeg

Hidlydd
IAITH I'W CHWILIO
Yr iaith y mae'r geiriadur yn ei disgrifio; yr iaith y mae'r geiriadur yn ymwneud â hi.
IAITH Y DIFFINIAD
Yr iaith y mae'r geiriadur yn ei defnyddio i ddiffinio ac egluro. Os yw'r un fath â'r iaith i'w chwilio, mae'r geiriadur yn unieithog. Os yw'n wahanol, mae'r geiriadur yn ddwyieithog.
MATH
Pa fath o eiriadur ydych chi'n chwilio amdano?
Geiriaduron hanesyddol
Mae Geiriaduron hanesyddol yn eiriaduron sy'n cofnodi geirfa'r iaith ar wahanol gyfnodau hanesyddol.
Greek-Spanish Dictionary IAITH I'W CHWILIO Groeg IAITH Y DIFFINIAD Sbaeneg MATH Geiriaduron hanesyddol http://dge.cchs.csic.es/xdge/
IAITH I'W CHWILIO Groeg IAITH Y DIFFINIAD Ffrangeg MATH Geiriaduron hanesyddol, Pyrth a chydgasglwyr https://outils.biblissima.fr/fr/eulexis-web/
IAITH I'W CHWILIO Groeg IAITH Y DIFFINIAD Saesneg MATH Geiriaduron hanesyddol http://dictionaries.brillonline.com/montanari
Awgrymu geiriadur »