dictionaryportal.eu

Beurla

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
Faclairean coitcheann
'S e faclairean coitcheann faclairean anns a bheil briathrachas an latha an-diugh ga chlàradh do luchd-labhairt dùthchasach agus luchd-ionnsachaidh fileanta.
CÀNAN CUSPAIREACH Beurla MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean coitcheann https://en.oxforddictionaries.com/
Portalan agus treudaichean
'S e portalan agus treudaichean làraichean-lìn a leigeas leat còrr is aon fhaclair a chleachdadh agus a h-uile fear a rannsachadh mar-aon.
Croatian Terminology Portal CÀNAN CUSPAIREACH Cròthaisis, Beurla MEATA-CHÀNAN Cròthaisis SEÒRSA Portalan agus treudaichean http://nazivlje.hr/
Faclairean do luchd-ionnsachaidh
Tha faclairean luchd-ionnsachaidh gan dealbhadh a dh'aona-ghnothach do dhaoine a tha ag ionnsachadh a' chànain mar dhàrna cànan.
CÀNAN CUSPAIREACH Beurla MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean do luchd-ionnsachaidh http://www.ldoceonline.com
CÀNAN CUSPAIREACH Beurla MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean do luchd-ionnsachaidh http://www.macmillandictionary.com
Faclairean air cuspairean sònraichte
'S e faclairean air cuspairean sònraichte faclairean a tha stèidhichte air fo-sheata sònraichte de bhriathrachas (leithid faclan ùra no gnìomhairean fràsail) no a tha stèidhichte air dualchainnt shònraichte.
CÀNAN CUSPAIREACH Beurla MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte https://iate.europa.eu/home
CÀNAN CUSPAIREACH Beurla MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte, Faclairean eachdraidheil http://eddonline-proj.uibk.ac.at/edd/
Faclair freumh-fhaclach
'S e faclairean freumh-fhaclach faclairean anns a bheil tùsan fhaclan gam mìneachadh.
CÀNAN CUSPAIREACH Beurla MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclair freumh-fhaclach http://www.etymonline.com/
Faclairean eachdraidheil
'S e faclairean eachdraidheil faclairean anns a bheil mìneachadh de staidean eachdraidheil a' chànain.
FEUMAR LOGADH A-STEACH
CÀNAN CUSPAIREACH Beurla MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean eachdraidheil, Faclairean coitcheann http://www.oed.com
CÀNAN CUSPAIREACH Beurla MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean eachdraidheil http://www.doe.utoronto.ca/
CÀNAN CUSPAIREACH Beurla MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean eachdraidheil https://dsae.co.za/
CÀNAN CUSPAIREACH Beurla MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean eachdraidheil https://quod.lib.umich.edu/m/middle-english-dictionary/dictionary
CÀNAN CUSPAIREACH Beurla MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean eachdraidheil http://historicalthesaurus.arts.gla.ac.uk/
CÀNAN CUSPAIREACH Beurla MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean eachdraidheil https://leme.library.utoronto.ca/search
Faclairean briathrachais
Tha faclairean briathrachais a’ mìneachadh a’ bhriathrachais an lùib chuspairean sònraichte a leithid bith-eòlas, matamataig no eaconamas.
Archival dictionary. English-Croatian and Croatian-English CÀNAN CUSPAIREACH Cròthaisis, Beurla MEATA-CHÀNAN Cròthaisis SEÒRSA Faclairean briathrachais http://infoz.ffzg.hr/Stancic/Arhivisticki-rjecnik/
Croatian Terminological Database CÀNAN CUSPAIREACH Cròthaisis, Beurla MEATA-CHÀNAN Cròthaisis SEÒRSA Faclairean briathrachais http://struna.ihjj.hr/
Mol faclair »