dictionaryportal.eu

Basgais

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
Faclairean coitcheann
'S e faclairean coitcheann faclairean anns a bheil briathrachas an latha an-diugh ga chlàradh do luchd-labhairt dùthchasach agus luchd-ionnsachaidh fileanta.
Dictionary of Contemporary Basque
CÀNAN CUSPAIREACH Basgais MEATA-CHÀNAN Basgais SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.ehu.eus/eeh/
General Basque Dictionary
CÀNAN CUSPAIREACH Basgais MEATA-CHÀNAN Basgais SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.euskaltzaindia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=276&Itemid=413&lang=eu
Mol faclair »