dictionaryportal.eu

Basgeg

Hidlydd
IAITH I'W CHWILIO
Yr iaith y mae'r geiriadur yn ei disgrifio; yr iaith y mae'r geiriadur yn ymwneud â hi.
IAITH Y DIFFINIAD
Yr iaith y mae'r geiriadur yn ei defnyddio i ddiffinio ac egluro. Os yw'r un fath â'r iaith i'w chwilio, mae'r geiriadur yn unieithog. Os yw'n wahanol, mae'r geiriadur yn ddwyieithog.
MATH
Pa fath o eiriadur ydych chi'n chwilio amdano?
Geiriaduron cyffredinol
Geiriaduron cyffredinol yw geiriaduron sy'n cofnodi geirfa gyfoes ac sydd wedi eu bwriadu ar gyfer defnydd pob dydd gan siaradwyr brodorol a rhugl.
Dictionary of Contemporary Basque
IAITH I'W CHWILIO Basgeg IAITH Y DIFFINIAD Basgeg MATH Geiriaduron cyffredinol http://www.ehu.eus/eeh/
General Basque Dictionary
IAITH I'W CHWILIO Basgeg IAITH Y DIFFINIAD Basgeg MATH Geiriaduron cyffredinol http://www.euskaltzaindia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=276&Itemid=413&lang=eu
Awgrymu geiriadur »