dictionaryportal.eu

Frangais

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
Faclairean air cuspairean sònraichte
'S e faclairean air cuspairean sònraichte faclairean a tha stèidhichte air fo-sheata sònraichte de bhriathrachas (leithid faclan ùra no gnìomhairean fràsail) no a tha stèidhichte air dualchainnt shònraichte.
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte https://www.reverso.net/orthographe/correcteur-francais/
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.dicofr.com/
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte https://www.dicodesrimes.com/
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte https://crisco2.unicaen.fr/des/
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://dictionnaire.doctissimo.fr/
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.expressio.fr/
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.glossaire-romand.ch/
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte https://www.rimes.exionnaire.com/
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://atilf.atilf.fr/tlfi.htm
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.lexique-comptable.info/lcab.html
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.linternaute.com/dictionnaire/noms-propres/
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte https://www.rimessolides.com/
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte https://www.synonymes.com/
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte, Faclairean eachdraidheil http://www.anglo-norman.net/
Mol faclair »