dictionaryportal.eu

Lorg faclair

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.cnrtl.fr/definition/
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Portalan agus treudaichean http://www.larousse.fr/dictionnaires/bilingues
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean coitcheann http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/
FEUMAR LOGADH A-STEACH
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean coitcheann http://lerobert.demarque.com/
FEUMAR LOGADH A-STEACH
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.lerobert.com/
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean coitcheann http://atilf.atilf.fr/
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://dictionnaire.doctissimo.fr/
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.expressio.fr/
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.glossaire-romand.ch/
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://atilf.atilf.fr/tlfi.htm
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.lexique-comptable.info/lcab.html
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.linternaute.com/dictionnaire/noms-propres/
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte, Faclairean eachdraidheil http://www.anglo-norman.net/
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean eachdraidheil http://www.littre.org/
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean eachdraidheil http://www.atilf.fr/dmf/
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclair freumh-fhaclach http://www.cnrtl.fr/etymologie/
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclair freumh-fhaclach http://www.deaf-page.de/fr/index.php
Mol faclair »