dictionaryportal.eu

Slòbhainis

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
Slòbhainis/Slòbhainis
The Dictionary of Standard Slovene CÀNAN CUSPAIREACH Slòbhainis MEATA-CHÀNAN Slòbhainis SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika
The Dictionary of Standard Slovene: 2nd edition
FEUMAR LOGADH A-STEACH
CÀNAN CUSPAIREACH Slòbhainis MEATA-CHÀNAN Slòbhainis SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.fran.si/133/sskj2-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika-2
CÀNAN CUSPAIREACH Slòbhainis MEATA-CHÀNAN Slòbhainis SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.fran.si/132/sssj-sprotni-slovar-slovenskega-jezika
Dictionary of Neologisms in Slovene CÀNAN CUSPAIREACH Slòbhainis MEATA-CHÀNAN Slòbhainis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.fran.si/131/snb-slovar-novejsega-besedja
Dictionary of the Old Standard Language of the Prekmurje Region CÀNAN CUSPAIREACH Slòbhainis MEATA-CHÀNAN Slòbhainis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.fran.si/137/slovar-stare-knjizne-prekmurscine
Slovene Orthography CÀNAN CUSPAIREACH Slòbhainis MEATA-CHÀNAN Slòbhainis SEÒRSA Faclairean litreachaidh http://www.fran.si/134/slovenski-pravopis
Slovene Etymological Dictionary CÀNAN CUSPAIREACH Slòbhainis MEATA-CHÀNAN Slòbhainis SEÒRSA Faclair freumh-fhaclach http://www.fran.si/193/marko-snoj-slovenski-etimoloski-slovar
Mol faclair »