dictionaryportal.eu

Slòbhainis

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
Faclairean coitcheann
'S e faclairean coitcheann faclairean anns a bheil briathrachas an latha an-diugh ga chlàradh do luchd-labhairt dùthchasach agus luchd-ionnsachaidh fileanta.
The Dictionary of Standard Slovene CÀNAN CUSPAIREACH Slòbhainis MEATA-CHÀNAN Slòbhainis SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika
The Dictionary of Standard Slovene: 2nd edition
FEUMAR LOGADH A-STEACH
CÀNAN CUSPAIREACH Slòbhainis MEATA-CHÀNAN Slòbhainis SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.fran.si/133/sskj2-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika-2
CÀNAN CUSPAIREACH Slòbhainis MEATA-CHÀNAN Slòbhainis SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.fran.si/132/sssj-sprotni-slovar-slovenskega-jezika
Portalan agus treudaichean
'S e portalan agus treudaichean làraichean-lìn a leigeas leat còrr is aon fhaclair a chleachdadh agus a h-uile fear a rannsachadh mar-aon.
Dictionaries of the Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language
CÀNAN CUSPAIREACH Slòbhainis SEÒRSA Portalan agus treudaichean http://www.fran.si/
Faclairean air cuspairean sònraichte
'S e faclairean air cuspairean sònraichte faclairean a tha stèidhichte air fo-sheata sònraichte de bhriathrachas (leithid faclan ùra no gnìomhairean fràsail) no a tha stèidhichte air dualchainnt shònraichte.
Dictionary of Neologisms in Slovene CÀNAN CUSPAIREACH Slòbhainis MEATA-CHÀNAN Slòbhainis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.fran.si/131/snb-slovar-novejsega-besedja
Dictionary of the Old Standard Language of the Prekmurje Region CÀNAN CUSPAIREACH Slòbhainis MEATA-CHÀNAN Slòbhainis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.fran.si/137/slovar-stare-knjizne-prekmurscine
Faclairean litreachaidh
‘S e faclairean a tha a’ cur rian air litreachadh ceart agus taobhan eile de litreachadh fhaclan a th’ ann am faclairean litreachaidh.
Slovene Orthography CÀNAN CUSPAIREACH Slòbhainis MEATA-CHÀNAN Slòbhainis SEÒRSA Faclairean litreachaidh http://www.fran.si/134/slovenski-pravopis
Faclair freumh-fhaclach
'S e faclairean freumh-fhaclach faclairean anns a bheil tùsan fhaclan gam mìneachadh.
Slovene Etymological Dictionary CÀNAN CUSPAIREACH Slòbhainis MEATA-CHÀNAN Slòbhainis SEÒRSA Faclair freumh-fhaclach http://www.fran.si/193/marko-snoj-slovenski-etimoloski-slovar
Faclairean eachdraidheil
'S e faclairean eachdraidheil faclairean anns a bheil mìneachadh de staidean eachdraidheil a' chànain.
Slovene-German Dictionary CÀNAN CUSPAIREACH Slòbhainis MEATA-CHÀNAN Gearmailtis SEÒRSA Faclairean eachdraidheil http://www.fran.si/136/maks-pletersnik-slovensko-nemski-slovar
Mol faclair »