dictionaryportal.eu

danski

Filtar
JEZIK
Jezik koji rječnik opisuje.
METAJEZIK
Jezik definicija i objašnjenja u rječniku. Ako je metajezik isti opisanome jeziku, riječ je o jednojezičnome rječniku. Ako je razlikuje, rječnik je višejezičan.
VRSTA
Koju vrstu rječnika želite pretražiti?
Povijesni rječnici
Povijesni rječnici su rječnici koji dokumentiraju stanje jezika u određenome povijesnom razdoblju.
JEZIK danski METAJEZIK danski VRSTA Povijesni rječnici https://gammeldanskordbog.dk/
Dictionary of the Danish Language
JEZIK danski METAJEZIK danski VRSTA Povijesni rječnici http://ordnet.dk/ods
Dictionary of the older Danish Language (1300-1700)
JEZIK danski METAJEZIK danski VRSTA Povijesni rječnici http://kalkarsordbog.dk/forside
Prijavi rječnik »