dictionaryportal.eu

Daneg

Hidlydd
IAITH I'W CHWILIO
Yr iaith y mae'r geiriadur yn ei disgrifio; yr iaith y mae'r geiriadur yn ymwneud â hi.
IAITH Y DIFFINIAD
Yr iaith y mae'r geiriadur yn ei defnyddio i ddiffinio ac egluro. Os yw'r un fath â'r iaith i'w chwilio, mae'r geiriadur yn unieithog. Os yw'n wahanol, mae'r geiriadur yn ddwyieithog.
MATH
Pa fath o eiriadur ydych chi'n chwilio amdano?
Geiriaduron hanesyddol
Mae Geiriaduron hanesyddol yn eiriaduron sy'n cofnodi geirfa'r iaith ar wahanol gyfnodau hanesyddol.
IAITH I'W CHWILIO Daneg IAITH Y DIFFINIAD Daneg MATH Geiriaduron hanesyddol https://gammeldanskordbog.dk/
Dictionary of the Danish Language
IAITH I'W CHWILIO Daneg IAITH Y DIFFINIAD Daneg MATH Geiriaduron hanesyddol http://ordnet.dk/ods
Dictionary of the older Danish Language (1300-1700)
IAITH I'W CHWILIO Daneg IAITH Y DIFFINIAD Daneg MATH Geiriaduron hanesyddol http://kalkarsordbog.dk/forside
Awgrymu geiriadur »