dictionaryportal.eu

njemački

Filtar
JEZIK
Jezik koji rječnik opisuje.
METAJEZIK
Jezik definicija i objašnjenja u rječniku. Ako je metajezik isti opisanome jeziku, riječ je o jednojezičnome rječniku. Ako je razlikuje, rječnik je višejezičan.
VRSTA
Koju vrstu rječnika želite pretražiti?
Opći rječnici
Opći rječnici su rječnici koji dokumentiraju vokabular suvremena jezika i namijenjeni su za svakodnevnu referenciju izvornih i tečnih govornika.
The digital dictionary of the German language
JEZIK njemački METAJEZIK njemački VRSTA Opći rječnici, Portali i agregatori http://www.dwds.de/
JEZIK njemački METAJEZIK njemački VRSTA Opći rječnici https://www.duden.de/woerterbuch
Prijavi rječnik »