dictionaryportal.eu

njemački

Filtar
JEZIK
Jezik koji rječnik opisuje.
METAJEZIK
Jezik definicija i objašnjenja u rječniku. Ako je metajezik isti opisanome jeziku, riječ je o jednojezičnome rječniku. Ako je razlikuje, rječnik je višejezičan.
VRSTA
Koju vrstu rječnika želite pretražiti?
Rječnici za posebne namjene
Rječnici za posebne namjene su rječnici koji se fokusiraju na određenu skupinu riječi (novotvorenice, sinonimi i dr.), dijalekt ili neku drugu jezičnu inačicu.
elexiko: Online dictionary for contemporary German
JEZIK njemački METAJEZIK njemački VRSTA Rječnici za posebne namjene http://www.owid.de/wb/elexiko/start.html
Dictionary of collocations
JEZIK njemački METAJEZIK njemački VRSTA Rječnici za posebne namjene http://www.owid.de/wb/uwv/start.html
Dictionary of neologism
JEZIK njemački METAJEZIK njemački VRSTA Rječnici za posebne namjene http://www.owid.de/wb/neo/start.html
Discourse dictionary of the 1967/68 protest discourse
JEZIK njemački METAJEZIK njemački VRSTA Rječnici za posebne namjene http://www.owid.de/wb/disk68/start.html
Dictionary of keywords in language use 1989/90
JEZIK njemački METAJEZIK njemački VRSTA Rječnici za posebne namjene http://www.owid.de/wb/swwz/start.html
Discourse dictionary of the post-war (1945-55) period
JEZIK njemački METAJEZIK njemački VRSTA Rječnici za posebne namjene http://www.owid.de/wb/disk45/einleitung.html
Swiss Idiotikon: Swiss German Dictionary JEZIK njemački METAJEZIK njemački VRSTA Rječnici za posebne namjene http://www.idiotikon.ch/
Dictionary of German proverbs
JEZIK njemački METAJEZIK njemački VRSTA Rječnici za posebne namjene http://www.owid.de/wb/sprw/start.html
Prijavi rječnik »