dictionaryportal.eu

engleski

Filtar
JEZIK
Jezik koji rječnik opisuje.
METAJEZIK
Jezik definicija i objašnjenja u rječniku. Ako je metajezik isti opisanome jeziku, riječ je o jednojezičnome rječniku. Ako je razlikuje, rječnik je višejezičan.
VRSTA
Koju vrstu rječnika želite pretražiti?
Povijesni rječnici
Povijesni rječnici su rječnici koji dokumentiraju stanje jezika u određenome povijesnom razdoblju.
JEZIK engleski METAJEZIK engleski VRSTA Rječnici za posebne namjene, Povijesni rječnici http://eddonline-proj.uibk.ac.at/edd/
POTREBNA PRIJAVA
JEZIK engleski METAJEZIK engleski VRSTA Povijesni rječnici, Opći rječnici http://www.oed.com
JEZIK engleski METAJEZIK engleski VRSTA Povijesni rječnici http://www.doe.utoronto.ca/
JEZIK engleski METAJEZIK engleski VRSTA Povijesni rječnici https://dsae.co.za/
Prijavi rječnik »