dictionaryportal.eu

Beurla

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
Faclairean eachdraidheil
'S e faclairean eachdraidheil faclairean anns a bheil mìneachadh de staidean eachdraidheil a' chànain.
CÀNAN CUSPAIREACH Beurla MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte, Faclairean eachdraidheil http://eddonline-proj.uibk.ac.at/edd/
FEUMAR LOGADH A-STEACH
CÀNAN CUSPAIREACH Beurla MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean eachdraidheil, Faclairean coitcheann http://www.oed.com
CÀNAN CUSPAIREACH Beurla MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean eachdraidheil http://www.doe.utoronto.ca/
CÀNAN CUSPAIREACH Beurla MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean eachdraidheil https://dsae.co.za/
CÀNAN CUSPAIREACH Beurla MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean eachdraidheil https://quod.lib.umich.edu/m/middle-english-dictionary/dictionary
CÀNAN CUSPAIREACH Beurla MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean eachdraidheil http://historicalthesaurus.arts.gla.ac.uk/
CÀNAN CUSPAIREACH Beurla MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean eachdraidheil https://leme.library.utoronto.ca/search
Mol faclair »