dictionaryportal.eu

irski

Filtar
JEZIK
Jezik koji rječnik opisuje.
METAJEZIK
Jezik definicija i objašnjenja u rječniku. Ako je metajezik isti opisanome jeziku, riječ je o jednojezičnome rječniku. Ako je razlikuje, rječnik je višejezičan.
VRSTA
Koju vrstu rječnika želite pretražiti?
Portali i agregatori
Portali i agregatori su mrežne stranice preko kojih se omogućuje pristup i pretraživanje više od jednoga rječnika.
Dictionary and Language Library
JEZIK irski VRSTA Portali i agregatori http://www.teanglann.ie/
JEZIK irski VRSTA Portali i agregatori http://www.potafocal.com/
JEZIK irski METAJEZIK engleski VRSTA Portali i agregatori https://www.gaois.ie/
Database of Contemporary Irish Words JEZIK irski METAJEZIK irski VRSTA Portali i agregatori http://www.focal.ie/
Prijavi rječnik »