dictionaryportal.eu

Gàidhlig na h-Èireann

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
Portalan agus treudaichean
'S e portalan agus treudaichean làraichean-lìn a leigeas leat còrr is aon fhaclair a chleachdadh agus a h-uile fear a rannsachadh mar-aon.
Dictionary and Language Library
CÀNAN CUSPAIREACH Gàidhlig na h-Èireann SEÒRSA Portalan agus treudaichean http://www.teanglann.ie/
CÀNAN CUSPAIREACH Gàidhlig na h-Èireann SEÒRSA Portalan agus treudaichean http://www.potafocal.com/
CÀNAN CUSPAIREACH Gàidhlig na h-Èireann MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Portalan agus treudaichean https://www.gaois.ie/
Database of Contemporary Irish Words CÀNAN CUSPAIREACH Gàidhlig na h-Èireann MEATA-CHÀNAN Gàidhlig na h-Èireann SEÒRSA Portalan agus treudaichean http://www.focal.ie/
Mol faclair »