dictionaryportal.eu

irski

Filtar
JEZIK
Jezik koji rječnik opisuje.
METAJEZIK
Jezik definicija i objašnjenja u rječniku. Ako je metajezik isti opisanome jeziku, riječ je o jednojezičnome rječniku. Ako je razlikuje, rječnik je višejezičan.
VRSTA
Koju vrstu rječnika želite pretražiti?
Rječnici za posebne namjene
Rječnici za posebne namjene su rječnici koji se fokusiraju na određenu skupinu riječi (novotvorenice, sinonimi i dr.), dijalekt ili neku drugu jezičnu inačicu.
Pronunciation Database
JEZIK irski METAJEZIK irski VRSTA Rječnici za posebne namjene http://www.teanglann.ie/ga/fuaim/
Grammar Database
JEZIK irski METAJEZIK irski, engleski VRSTA Rječnici za posebne namjene http://www.teanglann.ie/ga/gram/
Valency Dictionary of Irish Verbs
JEZIK irski METAJEZIK engleski, njemački VRSTA Rječnici za posebne namjene http://www.potafocal.com/fbg/
'Beo!' Glossary
JEZIK irski METAJEZIK engleski VRSTA Rječnici za posebne namjene http://www.potafocal.com/beo/
Pota Focal Thesaurus
JEZIK irski METAJEZIK irski VRSTA Rječnici za posebne namjene http://www.potafocal.com/thes/
Peadar Ó Laoghaire Idiom Collection
JEZIK irski METAJEZIK irski VRSTA Rječnici za posebne namjene https://www.gaois.ie/bnl/
Prijavi rječnik »