dictionaryportal.eu

Gàidhlig na h-Èireann

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
Faclairean air cuspairean sònraichte
'S e faclairean air cuspairean sònraichte faclairean a tha stèidhichte air fo-sheata sònraichte de bhriathrachas (leithid faclan ùra no gnìomhairean fràsail) no a tha stèidhichte air dualchainnt shònraichte.
Pronunciation Database
CÀNAN CUSPAIREACH Gàidhlig na h-Èireann MEATA-CHÀNAN Gàidhlig na h-Èireann SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.teanglann.ie/ga/fuaim/
Grammar Database
CÀNAN CUSPAIREACH Gàidhlig na h-Èireann MEATA-CHÀNAN Gàidhlig na h-Èireann, Beurla SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.teanglann.ie/ga/gram/
Valency Dictionary of Irish Verbs
CÀNAN CUSPAIREACH Gàidhlig na h-Èireann MEATA-CHÀNAN Beurla, Gearmailtis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.potafocal.com/fbg/
'Beo!' Glossary
CÀNAN CUSPAIREACH Gàidhlig na h-Èireann MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.potafocal.com/beo/
Pota Focal Thesaurus
CÀNAN CUSPAIREACH Gàidhlig na h-Èireann MEATA-CHÀNAN Gàidhlig na h-Èireann SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.potafocal.com/thes/
Peadar Ó Laoghaire Idiom Collection
CÀNAN CUSPAIREACH Gàidhlig na h-Èireann MEATA-CHÀNAN Gàidhlig na h-Èireann SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte https://www.gaois.ie/bnl/
Mol faclair »