dictionaryportal.eu

latinski

Filtar
JEZIK
Jezik koji rječnik opisuje.
METAJEZIK
Jezik definicija i objašnjenja u rječniku. Ako je metajezik isti opisanome jeziku, riječ je o jednojezičnome rječniku. Ako je razlikuje, rječnik je višejezičan.
VRSTA
Koju vrstu rječnika želite pretražiti?
Povijesni rječnici
Povijesni rječnici su rječnici koji dokumentiraju stanje jezika u određenome povijesnom razdoblju.
JEZIK latinski METAJEZIK francuski VRSTA Povijesni rječnici, Portali i agregatori https://outils.biblissima.fr/fr/collatinus-web/
Foclóir den Laidin Mheánaoiseach ó Fhoinsí Ceilteacha
POTREBNA PRIJAVA
JEZIK latinski METAJEZIK engleski VRSTA Povijesni rječnici, Rječnici za posebne namjene http://journals.eecs.qub.ac.uk/DMLCS/
POTREBNA PRIJAVA
JEZIK latinski METAJEZIK engleski VRSTA Povijesni rječnici, Rječnici za posebne namjene http://www.dmlbs.ox.ac.uk/
JEZIK latinski METAJEZIK njemački VRSTA Povijesni rječnici http://www.neulatein.de/
Dictionary of Medieval Latin in Poland
JEZIK latinski METAJEZIK poljski VRSTA Povijesni rječnici http://scriptores.pl/elexicon/
Prijavi rječnik »