dictionaryportal.eu

nizozemski

Filtar
JEZIK
Jezik koji rječnik opisuje.
METAJEZIK
Jezik definicija i objašnjenja u rječniku. Ako je metajezik isti opisanome jeziku, riječ je o jednojezičnome rječniku. Ako je razlikuje, rječnik je višejezičan.
VRSTA
Koju vrstu rječnika želite pretražiti?
Rječnici za posebne namjene
Rječnici za posebne namjene su rječnici koji se fokusiraju na određenu skupinu riječi (novotvorenice, sinonimi i dr.), dijalekt ili neku drugu jezičnu inačicu.
JEZIK nizozemski METAJEZIK nizozemski VRSTA Rječnici za posebne namjene http://rijmwoordenboek.vandale.nl/rijm
POTREBNA PRIJAVA
JEZIK nizozemski METAJEZIK nizozemski VRSTA Rječnici za posebne namjene http://www.pinkhof.eu/
JEZIK nizozemski METAJEZIK nizozemski VRSTA Rječnici za posebne namjene http://www.meertens.knaw.nl/uitleenwoordenbank/
Prijavi rječnik »