dictionaryportal.eu

nizozemski

Filtar
JEZIK
Jezik koji rječnik opisuje.
METAJEZIK
Jezik definicija i objašnjenja u rječniku. Ako je metajezik isti opisanome jeziku, riječ je o jednojezičnome rječniku. Ako je razlikuje, rječnik je višejezičan.
VRSTA
Koju vrstu rječnika želite pretražiti?
Opći rječnici
Opći rječnici su rječnici koji dokumentiraju vokabular suvremena jezika i namijenjeni su za svakodnevnu referenciju izvornih i tečnih govornika.
Dictionary of contemporary standard Dutch JEZIK nizozemski METAJEZIK nizozemski VRSTA Opći rječnici http://anw.ivdnt.org
POTREBNA PRIJAVA
JEZIK nizozemski METAJEZIK nizozemski VRSTA Opći rječnici https://www.vandale.nl/inloggen
JEZIK nizozemski METAJEZIK nizozemski VRSTA Opći rječnici http://www.vandale.nl/opzoeken
Portali i agregatori
Portali i agregatori su mrežne stranice preko kojih se omogućuje pristup i pretraživanje više od jednoga rječnika.
JEZIK nizozemski METAJEZIK nizozemski VRSTA Portali i agregatori https://www.woorden.org/
JEZIK nizozemski METAJEZIK nizozemski VRSTA Portali i agregatori https://www.ensie.nl
Rječnici za posebne namjene
Rječnici za posebne namjene su rječnici koji se fokusiraju na određenu skupinu riječi (novotvorenice, sinonimi i dr.), dijalekt ili neku drugu jezičnu inačicu.
JEZIK nizozemski METAJEZIK nizozemski VRSTA Rječnici za posebne namjene http://rijmwoordenboek.vandale.nl/rijm
POTREBNA PRIJAVA
JEZIK nizozemski METAJEZIK nizozemski VRSTA Rječnici za posebne namjene http://www.pinkhof.eu/
JEZIK nizozemski METAJEZIK nizozemski VRSTA Rječnici za posebne namjene http://www.meertens.knaw.nl/uitleenwoordenbank/
Etimološki rječnici
Etimološki rječnici su rječnici koji objašnjavaju podrijetlo riječi.
JEZIK nizozemski METAJEZIK nizozemski VRSTA Etimološki rječnici http://www.etymologiebank.nl/
Povijesni rječnici
Povijesni rječnici su rječnici koji dokumentiraju stanje jezika u određenome povijesnom razdoblju.
Dictionary of the Dutch Language JEZIK nizozemski METAJEZIK nizozemski VRSTA Povijesni rječnici http://gtb.ivdnt.org/?owner=WNT
Middle Dutch Dictionary JEZIK nizozemski METAJEZIK nizozemski VRSTA Povijesni rječnici http://gtb.ivdnt.org/?owner=MNW
Dictionary of Old Dutch JEZIK nizozemski METAJEZIK nizozemski VRSTA Povijesni rječnici http://gtb.ivdnt.org/?owner=ONW
Early Middle Dutch Dictionary JEZIK nizozemski METAJEZIK nizozemski VRSTA Povijesni rječnici http://gtb.ivdnt.org/?owner=VMNW
Prijavi rječnik »