dictionaryportal.eu

ruski

Filtar
JEZIK
Jezik koji rječnik opisuje.
METAJEZIK
Jezik definicija i objašnjenja u rječniku. Ako je metajezik isti opisanome jeziku, riječ je o jednojezičnome rječniku. Ako je razlikuje, rječnik je višejezičan.
VRSTA
Koju vrstu rječnika želite pretražiti?
Opći rječnici
Opći rječnici su rječnici koji dokumentiraju vokabular suvremena jezika i namijenjeni su za svakodnevnu referenciju izvornih i tečnih govornika.
Dictionary of the Russian Language JEZIK ruski METAJEZIK ruski VRSTA Opći rječnici http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/default.asp
Explanatory Dictionary of the Russian Language (Ushakov Dictionary) JEZIK ruski METAJEZIK ruski VRSTA Opći rječnici http://ushakovdictionary.ru/
Dictionary of the Russian Language (Ozhegov) JEZIK ruski METAJEZIK ruski VRSTA Opći rječnici http://slovarozhegova.ru
Portali i agregatori
Portali i agregatori su mrežne stranice preko kojih se omogućuje pristup i pretraživanje više od jednoga rječnika.
Etimološki rječnici
Etimološki rječnici su rječnici koji objašnjavaju podrijetlo riječi.
Etymological dictionary of the Russian language JEZIK ruski METAJEZIK ruski VRSTA Etimološki rječnici http://vasmer.slovaronline.com/
Povijesni rječnici
Povijesni rječnici su rječnici koji dokumentiraju stanje jezika u određenome povijesnom razdoblju.
Prijavi rječnik »